Vznik přírodního klubu Mraveniště

Přírodní klub Mraveniště vznikl z podnětu rodičů dětí z Kryštofova Údolí za účelem vytvoření zařízení pro děti předškolního věku z obce Kryštofovo Údolí.

Klub začal fungovat v létě 2013 pod záštitou NO Semínko země Semily.

Od září 2014 je klub provozován neziskovou organizací 100 chutí, zapsaný ústav a podporován z fondu EU a rozpočtu obecního úřadu Kryštofova Údolí (do prosince 2015).