Průběh dne

07.00 - 08.00 a v 9:00 příchod dětí
08.00 - 09.00 ranní samostatné aktivity dle výběru a zájmu dítěte x řízené aktivity pro předškoláky
09.00 - 11.15 odchod do terénu, pobyt v přírodě/vzdělávací činnost, svačina
11.15 - 11.30 návrat, osobní hygiena, převlékání
11.30 - 12.00 kruh sdílení
12.00 - 12.30 oběd
12.30 - 14.30 odpočinek/relaxace – vyprávění pohádky, spánek ,individuální program x aktivity v centrech
14.30 - 15.00 svačina
15.00 - 16.30 odpolední kroužky, aktivity v centrech, vyzvedávání dětí

Vyzvedávání obědů v případě nemoci dítěte od 12.30 do 13.00 hod.