Provozní řád

Ke stažení:Provozní řád - vnitřní pravidla 2019.pdf (obsažena kriteria k přijímání do Přírodního klubu Mraveniště). Dodatek k provoznímu rádu PKM.pdf

(Krizový plán, Pravidla pro vyřizování stížností, Ochrana zdraví, Bezpečnost na akcích, Ochrana osobních údajů, Podmínky zacházení s majetkem)

 

Mraveniště bude mít ve školním roce 2019/ 2020 ZAVŘENO:

28. 10. 2019

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

23. 12. 2019

DOVOLENÁ

ŠKOLKA ZAVŘENA

24.- 26. 12. 2019

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

27.- 31. 12. 2019

Vánoční prázdniny

ŠKOLKA ZAVŘENA

1. 1. 2020

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

9. - 15. 3. 2020

Jarní prázdniny

Omezený provoz

10. 4. 2020

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

13. 4. 2020

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

1. 5. 2020

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

8. 5. 2020

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

6. 7. 2020

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

Mraveniště je zavřené ve dnech státních svátků a v určených týdnech vánočních a letních prázdnin.

 

Volna a prázdniny pro školáky se na Mraveniště nevztahují.