Provozní řád

Ke stažení: Provozní řád (obsažena kriteria k přijímání do Dětské skupiny Mraveniště) a Dodatek k provoznímu řádu

(Krizový plán, Pravidla pro vyřizování stížností, Ochrana zdraví, Bezpečnost na akcích, Ochrana osobních údajů, Podmínky zacházení s majetkem)

 

Mraveniště je zavřené ve dnech státních svátků a v určených týdnech vánočních a letních prázdnin.

 

Volna a prázdniny pro školáky se na Mraveniště nevztahují.