Ke stažení: Plán výchovy a péče

 

Předškolní vzdělávání inspirované lesními školkami

  • denně v přírodě za každého přijatelného počasí
  • podpora smyslového vnímání přímou zkušeností
  • poznávání místa, vytváření si pozitivního vztahu k přírodě
  • poznávání svých tělesných hranic
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky a kreativity
  • pedagogický přístup orientovaný na dítě
  • pracujeme se sebehodnocením, sdílením, pravidly
  • vedeme děti k samostatnosti a zodpovědnosti