Hodnocení dětí Oregonskou metodou

Oregonská metoda je nástroj na mapování posunu dítěte a rozvoje jeho učení v následujících oblastech vývoje:

  1. hra
  2. sebeobsluha
  3. sebepřijetí, sebedůvěra, představy o sobě
  4. sociální dovednosti
  5. jazyk / komunikace
  6. motorika
  7. předpoklady řešení problémů
  8. poznávání v oblasti matematiky
  9. poznávání v oblasti vlastního jazyka

Lektoři si v průběhu stanoveného časového úseku na základě pozorování píší záznamy u každého dítěte. Vyhodnocují vývoj dítěte v 35 otázkách na stupnici 1-5. Tým lektorů vytváří každému dítěti k záznamovému listu rozpracované slovní vyjádření, které je uloženo a archivováno v Mraveništi.

Tyto záznamy nám umožňují sdílet s rodiči informace týkající se pokroků dítěte a společně vytvářet dlouhodobé a krátkodobé cíle pro výuku jejich dětí.