Léto 2018 - příměstské tábory v KÚ

Projekt byl pdpořen z grantu LK - program vlnočasových aktivit.

Pořádáme zážitkové příměstské tábory pro školní děti v Kryštofově Údolí a Hrádku nad Nisou pod vedením zkušených kvalifikovaných lektrorů, učitelů či vedoucích táborů. Dbáme na jejich proškolenost zdravotnickými kurzy.  

Program začíná ráno od 7:45, končí odpoledne v 16:30. Pro děti je zajištěn teplý oběd, odpolední svačina a celodenní pitný režim.

Díky rozmanitosti aktivit koncipovaných do přírodního prostředí děti prohlubují svůj vztah k přírodě. Naším zájmem je podporovat týmovou spolupráci, pozitivní sebehodnocení a práci na osobnostním vývoji.

 

 
16. - 20. 7. 23. - 27. 7.

"DOBRODRUŽSTVÍ ANIMACE"

"CESTA DO PRAVĚKU"
Děti se na táboře věnovany historii Kryštofova Údolí a animaci legendy o svatém Kryštofovi. Film ke shlédnutí zde:

youtu.be/4NJscY4qmtQ


 
Doba praještěrů, dávných rostlin a pralidí. Přespávání pod širým nebem a noční dobrodružství.