Léto 2018 - příměstské tábory

16. - 20. 7.
 

"DOBRODRUŽSTVÍ ANIMACE"

 

Max.16 dětí, 8 - 14 let.

 

Podrobnosti a organizační pokyny: Organizační pokyny -

DOBRODRUŽSTVÍ

ANIMACE.pdf

 

Přihlášky: mraveniste-ku.formees.com/f/ani-tabor/

23. - 27. 7.
 

"CESTA DO PRAVĚKU"
 

Max.16 dětí, 6 - 12 let.

 

Podrobnosti a organizačnípokyny:Organizační

pokyny - CESTA DO

PRAVĚKU.pdf

 

Přihlášky:

 mraveniste-ku.formees.com/f/cestadopraveku/

 

 

Pořádáme zážitkové příměstské tábory pro školní děti pod vedením zkušených kvalifikovaných lektrorů, učitelů či vedoucích táborů. Dbáme na jejich proškolenost zdravotnickými kurzy.  

Program začíná ráno od 7:45, končí odpoledne v 16:30. Pro děti je zajištěn teplý oběd, odpolední svačina a celodenní pitný režim.

Díky rozmanitosti aktivit koncipovaných do přírodního prostředí děti prohlubují svůj vztah k přírodě. Naším zájmem je podporovat týmovou spolupráci, pozitivní sebehodnocení a práci na osobnostním vývoji.