Informace o nás

Mraveniště funguje v obci Kryštofovo Údolí 5 dní v týdnu v prostorách obecního domu č. 76, a v jeho blízkém okolí. Prostory domu poskytl Obecní Úřad Kryštofovo Údolí.

Dětská skupina Mraveniště pečuje o děti ve věku 2 - 7 let v celodenním režimu od 7.00 hodin do 16.30 hodin.

Využíváme oplocený pozemek před domem s přírodní prolézačkou, ohništěm a květinovou zahrádkou. Ve dvou vyvýšených záhonech pěstujeme lesní jahody, bylinky, šťovík a pažitku. Denně vyrážíme do blízkého okolí – ke studánce, do lesa, na louku i na hřiště.

Dětská skupina Mraveniště je provozována neziskovou organizací 100 chutí, zapsaný ústav.

Vznik Dětské skupiny Mraveniště

Od 1.6.2022 se Přírodní klub Mraveniště přejmenoval na Dětskou skupinu Mraveniště (dle novely zákona o dětských skupinách). Zaměření i koncept zůstávají stejné.

 

Přírodní klub Mraveniště vznikl z podnětu rodičů dětí z Kryštofova Údolí za účelem vytvoření zařízení pro děti předškolního věku z obce Kryštofovo Údolí.

Klub začal fungovat v létě 2013 pod záštitou NO Semínko země Semily.

Takhle to tehdy vypadalo: