Služba péče o dítě je poskytována za částečnou úhradu nákladů rodiči. Další část nákladů je hrazena z dotace.

Můžete uplatnit daňovou slevu na dítě umístěné v dětské skupině, což činí 13 350 Kč pro rok 2019.

 

Platby posílejte na č.ú. 377 4921 309 / 0800.

 

ZÁŘÍ – ČERVEN 2019

  školkovné podle docházky dítěte
VĚK DÍTĚTE 5dnů/
týden
4 dny/
týden
3 dny/
týden
2 dny/
týden
3 dopo/
týden
2 dopo /týden
Počet dnů / měsíc 21 17 13 8 13 8
2-3 roky 3 000 Kč 2 800 Kč 2 700 Kč 1 800 Kč 2 200 Kč 1 500 Kč
3 a více let 2 500 Kč 2 300 Kč 2 200 Kč

 

STRAVNÉ - oběd 45 Kč + odpolední svačina 10 Kč

STRAVNÉ
DOCHÁZKA (počet dnů v týdnu) 1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 dnů
CELEM ZÁLOHA 220 Kč 440 Kč 660 Kč 880 Kč 1 100 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ČERVENEC – SRPEN (letní provoz)

1 250

za 1 týden včetně jídla a pití

 

700 Kč

dopolední docházka

 

V případě jednorázové návštěvy činí platba 300 Kč/den (bez stravy).

 

Přednostně přijímáme děti na celodenní plnou docházku.