Bezpečnostní pravidla

 • Zůstáváme na dohled či doslech.
 • Při cestě lesem čekáme na domluvených místech.
 • Ke studánce nebo do vody můžeme jen v přítomnosti dospělého.
 • Odpadky patří do koše nebo si je odneseme domů v batohu.
 • Nelezeme na stohy dříví.
 • Větve nenosíme ve výšce očí ostatních dětí.
 • Šermování s klacíky je možné pouze v případě, že obě zápasící strany souhlasí, a že se dodržuje základní bezpečnost.
 • Potřebu vykonáváme na místě určeném dospělým.
 • Bez souhlasu dospělého sami v lese nic nejíme.
 • Neodcházíme z lesa s lidmi, které potkáme, ani známými.
 • Nelámeme živé větve, nepleníme stanoviště mechů a rostlin.
 • Neodnášíme živočichy z přírody domů.
 • Staráme se o své věci v batůžku a o oblečení. 
 • Pokud hoří oheň, je v blízkosti vždy přítomný dospělý. 
 • Pocit zimy, horka, mokra sdílíme s dospělým a snažíme se ho řešit.
 • V zimním období a když je kluzko se pohybujeme dál od potoka a rybníku, chodíme po chodnících a pěšinách.
 • Při teplotách pod 5°C se ranní pobyt venku zkracuje a posouvá z 9. hodiny na pozdější dopoledne, kdy se předpokládá nárůst teploty.
 • Klesnou-li teploty pod 10°C, zůstávají děti v budově.