Podpora z ESF

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost, "Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly".

 

Zařízení péče o děti: Přírodní klub Mraveniště

Kapacita: 12 dětí

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Veřejnost

Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Harmonogram:

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.5.2018

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.4.2020

 

Cílem projektu  je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V rámci projektu bude zřízeno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Zařízení péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od jeho narození resp. 1 roku do zahájení školní docházky.

 

Projekt navazuje na zařízení péče o dítě podpořené ve výzvě 03 15 035 a pokračuje v koncepci "venku s dětmi za každého přijatelného počasí".

Otevírací doba 7.00 - 16.30 hodin.

Adresa: Kryštofovo Údolí 76.