Informace

Mraveniště funguje v obci Kryštofovo Údolí 5 dní v týdnu v prostorách obecního domu č. 76, a v jeho blízkém okolí. 

Přírodní klub Mraveniště pečuje o děti ve věku od 2 let do zahájení povinné školní docházky v celodenním režimu od 7.00 hodin do 16.30 hodin. 

Zařízení je zapsané do registru Dětských skupin (od 1. 5. 2016).

Využíváme oplocený pozemek před domem s vrbovou stavbou, přírodní prolézačkou (dílo otců našich dětí), ohništěm a zahrádkou. Denně vyrážíme do blízkého okolí – ke studánce, do lesa, na louku i na hřiště.

Projekt je podporován z fondu ESF.